ALMAeuropa_logo_white2

Pågående projekt

 • Fokus

  2014-08-22

  Att arbeta med Barnkonventionen – såklart ger en enkel överblick över Barnkonventionens artiklar samtidigt som den med lekfulla och eftertänksamma övningar är ett bra verktyg för dig som a... läs mer

 • Join the Club

  2014-08-22

  Mänskliga rättigheter på din fritidsgård. Vi tycker att det är viktigt att prata om mänskliga rättigheter. Demokratin och allas rätt att vara med, inkludering, måste hela tiden och i varje... läs mer

 • Sexkunskap.se

  2014-08-22

  Projektet sexkunskap har tagit fram utbildningsmaterial i sexsamlevnad för nyanlända ungdomar. Materialet består av färdiga lektioner, lärarmanual och en elevbok på lättläst svenska. Vi fi... läs mer

Nyheter

 

Facebook

Fadimedagarna 2015 tillsammans med 48 organisationer i hela Sverige:

Huvudarrangör:
Riksorganisationen GAPF -­ Glöm Aldrig Pela och Fadime

Medarrangörer:
Sveriges Kvinnolobby
Svenska FN-förbundet
UN Women
Brottsofferjouren
Rädda Barnens projekt Kärleken är Fri
Liberala Kvinnor
ALMAeuropa
Förbundet Humanisterna
Iranska kvinnors kamp för frihet
TRIS – Tjejers rätt i samhället
Förbundet Fritänkarna
Folkpartiet
Humanisterna Syd
Riksförbundet Barnen Först
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro
Tegelbruket Örebro
Föreningen Vita Nejlikor, Göteborg
Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen,
Göteborg
Humanisterna, Uppsala
Socionomer utan gränser
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Brottsofferjouren Örebro
Humanisterna Väst
Organisationen Qandil
Nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck
Liberala kvinnor Örebro
Folkpartiet Örebro
ABF i Göteborg
Centerkvinnorna Örebro
Ciwanani Zagros i Örebro
Kurdish Diaspora
Kvinnohuset i Örebro
Föreningen Kvinnors Rätt
Vänsterpartiet Örebro
Brottsofferjouren Karlstad
Origo
ATIM kvinno- och tjejjour
IFK Malmö
S-kvinnor i Örebro
UN Women Örebro
Shanazi Hjältar Linköping
Tjejjouren i Norrköping
Miljöpartiet Örebro
Humanisterna Örebro
Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala
Karlstads kommun genom projektet Fri:JA!
Stödkommittén för kurdiska kvinnor
Brottsofferjouren Värmland
Brottsofferjouren Värmlands
... Se merSe mindre

Viktigt vädjan: Sprid! Tack!
Vi önskar att GAPFs medlemmar, utsatta som har fått hjälp av GAPF, sympatisörer, GAPFs Ambassadörer skriver brev till politiker ledamöter som sitter i Socialnämndens organisation och föreningsutskott om vikten av GAPFs unika stödverksamhet som har pågått i 13 år.
GAPF blir dagligen kontaktat av flera utsatta personer som behöver och söker hjälp hos oss, vilket för oss visar att stadens utbud av hjälpresurser är otillräckliga.
Be politiker att bifalla GAPFs projektansökan under avgörande mötet kl 17.30 imorgon tisdag den 16 dec 2014. Kontaktuppgifter hittar ni i länken nedan.
... Se merSe mindre

Fadimedagarna 2015: Vill du vara volontär, sponsor? Vill din organisation vara med som medarrangör? Vill ditt företag/insamlingsfond vara sponsor?
Skicka ett e-mail till gapf@gapf.se TACK!

Den 21 januari 2015 är det 13 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala.
Den 17-25 januari 2015 kommer Riksorganisationen GAPF i samarbete med 37 organisationer att hedra Fadime i Stockholm, Uppsala, Örebro, Kristianstad, Karlstad, Malmö, Göteborg och Gävle. Biljetter snart släppas via Ticnet.

Här kommer en kort media rapporter och filmreportage från Fadimes minneshögtid som var på Berns den 19 januari 2014: http://gapf.se/2014/02/fadimedagarna-2014-i-media/

Huvudarrangör:
Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime.
Medarrangörer:
1- Sveriges Kvinnolobby. 2- Svenska FN-förbundet. 3- UN Women. 4- Brottsoffer-jouren i Sverige. 5- Rädda Barnens projekt Kärleken är Fri. 6- Internationella kampanjen mot kvinnoförtryck i Mellanöstern. 7- ALMA Europa. 8- Förbundet Humanisterna. 9- Iranska kvinnors kamp för frihet. 10- TRIS – Tjejers rätt i samhället. 11- Fritänkarna. 12- Folkpartiet, Humanisterna Syd. 13- Riksförbundet Barnen Först. 14- Internationella kommittén mot avrättningar. 15- Studieförbundet vuxenskolan, Örebro. 16- Föreningen Vita Nejlikor, Göteborg. 17- Barn Först. 18- Insamlings-stiftelsen Humanisthjälpen, Göteborg. 19- Humanisterna, Uppsala. 20- RFSL, Gävle. 21- KD:s kvinnoförbund. 22- Varken Hora eller Kuvad. 23- Humanisterna, Göteborg. 24- Organisationen Qandil. 25- Nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck. 26- Liberala kvinnor i Örebro. 27- Folkpartiet, Örebro. 28- ABF i Göteborg. 29- Centerkvinnorna i Örebro. 30- Ciwanani Zagros i Örebro. 31- Kurdish Diaspora. 32- S-kvinnor i Örebro. 33- Föreningen Kvinnors Rätt. 34-Vänsterpartiet Örebro. 35- BOJ- Karlstad. 36- Origo. Fler tillkommer
Tack för viktigt och brett solidaritet i kampen mot hedersbrott!
https://facebook.com/events/833107126719549/…
... Se merSe mindre

Twitter


Föreläsningar och utbildningar

       hbtheder

      

Hbtq och heder: Boka en hel- eller halvdagsutbildning för din arbetsgrupp.

Utbildningen innehåller:

 • Definitioner av hedersrelaterat våld och hbtq
 • Diskussion utifrån filmen ”Sämre än djur” – en dokumentär om Shirin och Mohammed; om flator, bögar och hederskultur
 • Presentation av intervjustudien ”Hbt & heder” – vilka är målgruppens erfarenheter och behov?

Kontakta eduardo@almaeuropa.org

Föreläsningar om maktlekar för barn- och ungdomsgrupper

Just nu erbjuder vi föreläsningar direkt för barn- eller ungdomsgrupper. Föreläsningarna innehåller information om maktlekar och vilka konsekvenser de kan medföra. När man vet vad maktlekar egentligen handlar om, är man fortfarande redo att ställa upp på de regler och villkor som gäller? Vad har man för val?

Föreläsningen är 50 minuter lång. Arbetsmaterial till ansvarig lärare medföljer.

Kontakta sannie@almaeuropa.org

Material och böcker

 

 

Att arbeta med Barnkonventionen – såklart

Författare: Sannie Wedberg och Sanna Mohr

Barnkonventionen såklart Wedberg Mohr

Barn har rätt att få veta sina rättigheter!

Att arbeta med Barnkonventionen – såklart ger en enkel överblick över Barnkonventionens artiklar samtidigt som den med lekfulla och eftertänksamma övningar är ett bra verktyg för dig som arbetar med barn i barngrupper 8-12 år.

Pris: 145 SEK

Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt

Författare: Sannie Wedberg och Sanna Mohr

Barnkonventionen helt enkelt Wedberg MohrVad betyder Barnkonventionen för våra unga?
Med detta material går vi igenom alla 41 sakartiklarna i Barnkonventionen. Med olika rörliga och kreativa övningar skapas diskussioner och ställningstagande som levandegör innehållet och sätter in Barnkonventionen i ungas egen vardag.

Pris: 145 SEK

HBT & Heder

Författare: Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös,
Medförfattare: Cecilia Jarl-Åberg

Begreppet heder har hittills huvudsakligen associerats med mäns våld mot unga heterosexuella kvinnor. Att också hbt-personer oavsett kön drabbas har uppmärksammats i betydligt mindre utsträckning.

Pris: 150 SEK

HBT och Heder – Råd till yrkesverksamma

Författare: Hedvig Nathorst-Böös och Cecilia Jarl-Åberg

hbt folderArbetar du på en skola, ungdomsmottagning eller fritidsgård? I den här broschyren, som är framtagen av ALMAeuropa och RFSL Ungdom, får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer.

Pris: Broschyren är kostnadsfri, du betalar endast för porto

Sexkunskap – Elevbok

Författare: Stefan Koch och David Saleh

En bok i sex och samlevnad på lättläst svenska. Boken är illustrerad. Allvarliga ämnen varvas med korta historier om kärlek och relationer.

 

 

Pris: 179 SEK