ALMAeuropa_logo_white2

Pågående projekt

 • Fokus

  2014-08-22

  Att arbeta med Barnkonventionen – såklart ger en enkel överblick över Barnkonventionens artiklar samtidigt som den med lekfulla och eftertänksamma övningar är ett bra verktyg för dig som a... läs mer

 • Join the Club

  2014-08-22

  Mänskliga rättigheter på din fritidsgård. Vi tycker att det är viktigt att prata om mänskliga rättigheter. Demokratin och allas rätt att vara med, inkludering, måste hela tiden och i varje... läs mer

 • Sexkunskap.se

  2014-08-22

  Projektet sexkunskap har tagit fram utbildningsmaterial i sexsamlevnad för nyanlända ungdomar. Materialet består av färdiga lektioner, lärarmanual och en elevbok på lättläst svenska. Vi fi... läs mer

Nyheter

 

Facebook

Twitter


Föreläsningar och utbildningar

       hbtheder

      

Hbtq och heder: Boka en hel- eller halvdagsutbildning för din arbetsgrupp.

Utbildningen innehåller:

 • Definitioner av hedersrelaterat våld och hbtq
 • Diskussion utifrån filmen ”Sämre än djur” – en dokumentär om Shirin och Mohammed; om flator, bögar och hederskultur
 • Presentation av intervjustudien ”Hbt & heder” – vilka är målgruppens erfarenheter och behov?

Kontakta eduardo@almaeuropa.org

Utbildning om maktlekar och andra kränkningar i Stockholm 10 november

Halvdagsutbildning “Att upptäcka, agera och förebygga maktlekar och andra kränkningar” måndagen den 10 november 13.00-17.00

Utbildningen ger bland annat kunskap om maktlekar, presenterar olika arbetsmetoder hur man kan arbeta med barn-och ungdomsgrupper kring just maktlekar och andra kränkningar. I utbildningen ingår även praktiska övningar. Deltagarna får med sig material att använda i sitt fortsatta arbete.

Det är författarna och värdegrundspedagogerna Sanna Mohr och Sannie Wedberg som håller i utbildningen. Alltid förlag i samarbete med ALMAeuropa.

För information och inbjudan skicka mail till mohr@alltidforlag.se eller wedberg@alltidforlag.se.

Föreläsningar om maktlekar för barn- och ungdomsgrupper

Just nu erbjuder vi föreläsningar direkt för barn- eller ungdomsgrupper. Föreläsningarna innehåller information om maktlekar och vilka konsekvenser de kan medföra. När man vet vad maktlekar egentligen handlar om, är man fortfarande redo att ställa upp på de regler och villkor som gäller? Vad har man för val?

Föreläsningen är 50 minuter lång. Arbetsmaterial till ansvarig lärare medföljer.

Kontakta sannie@almaeuropa.org

Material och böcker

 

 

Att arbeta med Barnkonventionen – såklart

Författare: Sannie Wedberg och Sanna Mohr

Barnkonventionen såklart Wedberg Mohr

Barn har rätt att få veta sina rättigheter!

Att arbeta med Barnkonventionen – såklart ger en enkel överblick över Barnkonventionens artiklar samtidigt som den med lekfulla och eftertänksamma övningar är ett bra verktyg för dig som arbetar med barn i barngrupper 8-12 år.

Pris: 145 SEK

Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt

Författare: Sannie Wedberg och Sanna Mohr

Barnkonventionen helt enkelt Wedberg MohrVad betyder Barnkonventionen för våra unga?
Med detta material går vi igenom alla 41 sakartiklarna i Barnkonventionen. Med olika rörliga och kreativa övningar skapas diskussioner och ställningstagande som levandegör innehållet och sätter in Barnkonventionen i ungas egen vardag.

Pris: 145 SEK

HBT & Heder

Författare: Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös,
Medförfattare: Cecilia Jarl-Åberg

Begreppet heder har hittills huvudsakligen associerats med mäns våld mot unga heterosexuella kvinnor. Att också hbt-personer oavsett kön drabbas har uppmärksammats i betydligt mindre utsträckning.

Pris: 150 SEK

HBT och Heder – Råd till yrkesverksamma

Författare: Hedvig Nathorst-Böös och Cecilia Jarl-Åberg

hbt folderArbetar du på en skola, ungdomsmottagning eller fritidsgård? I den här broschyren, som är framtagen av ALMAeuropa och RFSL Ungdom, får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer.

Pris: Broschyren är kostnadsfri, du betalar endast för porto

Sexkunskap – Elevbok

Författare: Stefan Koch och David Saleh

En bok i sex och samlevnad på lättläst svenska. Boken är illustrerad. Allvarliga ämnen varvas med korta historier om kärlek och relationer.

 

 

Pris: 179 SEK